Maincontent

Se alla Inkludera Mera 2020 program igen

Ta del av hela programserien Inkludera Mera 2020 som i år tog ett brett grepp kring barn och ungas livsvillkor, hälsa och skolresultat och sändes i form av ett antal TV-program med gäster i studion och förinspelade reportage.

Program 1 - Hur påverkas barn och unga av coronapandemin

Första sändningen tog avstamp i situationen vi befinner oss i nu och ställde frågan: Hur påverkas barn och unga av coronapandemin? Programmet stannade upp i de utmaningar som börjar gestalta sig här och nu och de konsekvenser som kan spås på sikt. Men sätter även ljuset på fördelar och potential i det vi gemensamt går igenom.

Se första programmet här


Emma Mossberg intervjuar Isadora Onsten och Samuel Skartnes i första programmet.


Program 2 -Att främja barn och ungas psykiska hälsa

Vi hör ständigt att fler mår dåligt, men samtidigt har vi blivit bättre på att prata om och uppmärksamma psykisk ohälsa. Kunskapen om olika sjukdomar, funktionsvariationer och orsaker till depressioner och nedstämdhet är i dag betydligt större än för bara några decennier sedan.
Det är i dag heller inte lika skamfyllt att må dåligt och be om hjälp som tidigare. Samtidigt som det blir bättre måste vi fundera på om det finns andra (nya?) vägar att få hjälp innan situationen gått så långt så att det behövs kontakt med psykiatrin. Därför ställer vi oss frågan: Vilka faktorer är det som främjar psykisk hälsa hos barn och unga?

Se andra programmet här


Elin Löfvendahl, lead project manager ABB, pratade om framtidens digitala verklighet och vad den innebär för våra barn och unga i program två.


Program 3 - Proaktivt arbete för att främja barn och ungas livssituation, skola och hälsa

I tredje programmet har vi samlad goda exempel på proaktivt arbete för att främja barn och unga. Hanna Isaksson, projektledare från Champa Lots berättar mer om hur man kan öka välmåendet hos funktionsnedsatta barn och unga, vinnare av jämställdhetspriset 2019 berättar om deras arbete, professor Abby King ger oss inblick i vad vi som samhälle kan göra för att hjälpa unga att lyckas, Ola Mattsson som är chef för Growth Hub på Rädda barnen pratar om deras långsiktiga barnrättsarbete i socioekonomiskt utsatta områden, Gunnel Östlund docent på Mälardalens högskola berättar om psykosociala miljöns betydelse och Ing-Marie Wieselgren från SKR ger oss goda exempel på hur vi kan få ett samhälle där alla barn mår bra. Och självklart har vi frågat ungdomar om deras syn på psykisk hälsa.

Se hela program tre här


Våra talare ger god inblick i proaktivt arbete för att främja barn och unga i program tre.