Maincontent

Digitalt fikarum får 1 miljon i Vinnovastöd

Samhällskontraktet finansierade projektet Fik@rummet, digitalt fikarum för minskad ensamhet hos äldre, har fått stöd från Vinnova. Det innebär en fortsatt utveckling av fler funktioner och lansering till alla Sveriges kommuner.

Fortsatt utveckling av Fik@rummet

– Vi är jätteglada att få dessa medel i den stenhårda konkurrensen som råder. Det Vinnova-finansierade projektet innebär fortsatt utveckling av Fik@rummet såsom fler funktioner, säker inloggning och anpassning för fler deltagare. En implementeringsstudie kommer genomföras under våren 2021 och planen är att ha en produkt färdig för lansering till Sveriges kommuner sommaren 2021. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan MDH, Atea, Eskilstuna kommun och Västerås stad, säger Petra Heideken Wågert, docent i fysioterapi vid Mälardalens högskola.

Petra Heideken Wågert, docent i fysioterapi vid Mälardalens högskola


Ofrivillig ensamhet drabbar allt fler

Social isolering och upplevd ensamhet orsakar fysiska och psykiska problem och har blivit en samhällsutmaning under covid-19-pandemin, särskilt hos den äldre befolkningen. Ofrivillig ensamhet drabbar allt fler äldre och medför risk för isolering, nedsatt fysisk och psykisk hälsa, sämre livskvalitet och död i förtid. Både för individen och för samhället är det därför oerhört viktigt att motverka ensamhet.

Fik@rummet är en digital lösning för säker social interaktion som utvecklas i samproduktion med äldre, kommuner och it-företag. Målet är att lansera Fikarummet till alla svenska kommuner inom ett år.

Lansering i Sveriges kommuner

Syftet med projektet är att utveckla och testa en webbplattform som minskar äldre personers sociala isolering och upplevda ensamhet. En testversion av appen är nu utvecklad och testas under hösten 2020 bland 30 äldre deltagare. Nästa steg blir en implementeringsstudie, vidareutveckling av funktioner och lansering i Sveriges kommuner.


Om projekt Fik@rummet

Syftet med projektet är att utveckla och testa en webbplattform som syftar till att minska äldre personers sociala isolering och upplevda ensamhet.