Maincontent

Se webbinarium Fik@rummet

Petra Heideken Wågert, docent i fysioterapi vid Mälardalens högskola, berättar om projektet Fik@rummet som utvecklar och testar välfärdsteknik som ska minska äldres sociala isolering och upplevda ensamhet. Webbinariet sändes 3 november 2020 men går att se i efterhand här.

Viktigt att motverka ensamhet

Ofrivillig ensamhet drabbar allt fler äldre och medför risk för isolering, nedsatt fysisk och psykisk hälsa, sämre livskvalitet och död i förtid. Både för individen och för samhället är det därför oerhört viktigt att motverka ensamhet. Syftet med projektet är att utveckla och testa en webbplattform som syftar till att minska äldre personers sociala isolering och upplevda ensamhet. En testversion av appen är nu utvecklad och testas under hösten 2020 bland 30 äldre deltagare. Erfarenheter från studien presenteras vid webbinariet.

Webbinariet inleds med en projektpresentation följt av tid för frågor och dialog.

Ofrivillig ensamhet drabbar allt fler äldre och medför risk för isolering, nedsatt fysisk och psykisk hälsa, sämre livskvalitet och död i förtid.

Projekt Fik@rummet

Syftet med projektet är att utveckla och testa en webbplattform som syftar till att minska äldre personers sociala isolering och upplevda ensamhet.