Maincontent

Se Inkludera Mera - Tillsammans för barn och unga igen

Årets första Inkludera Mera lyfte många olika perspektiv
på Samhällskontraktets fokusområde: skolresultat.
Med bla Kristina Bähr, specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin, Katarina Bälter professor folkhälsa, Elin Spector trainee manager ABB, ungdomar och många andra kunniga personer som gemensamt
arbetar för barns bästa. Nu kan du se programmet igen.

Vad är nya Samhällskontraktet? Vad har meningsfull fritid för betydelse för att kunna slutföra skolan? Hur blev det med ungdomars hälsa i Coronatid? Hur kan vi främja ungdomarnas hälsa och hur ökar vi deras förutsättningar att lyckas? Hur kan vi få ungdomar att känna framtidstro? Hur kan vi tänka in folkhälsan i den fysiska samhällsplaneringen? Och hur kan vi arbeta med komplexa frågor på nya sätt?

Det här och mycket mer besvarar vi i den första programmet i serien Inkludera Mera.

Programmet sändes 27 maj kl 10, 2021, men du kan se den igen här.

 

Programledare: Axel Sandberg, gymnasieelev som tar studenten i år och Emma Mossberg processledare Samhällskontraktet.