Maincontent

Agenda 2030-samordnaren:
Omställningen till ett hållbart samhälle

Gabriel Wickström är nationell samordnare för Agenda 2030. Hans jobb går ut på att snabba på omställningen till ett hållbart samhälle. Ta del av hans tankar om vad vi behöver göra för att uppnå ett hållbart samhälle.

Inkludera Fredag 21 maj hade tema Agenda 2030 och komplexa samhällsutmaningar med Gabriel Wickström som krönikör. Agenda 2030 ligger i linje med nya Samhällskontraktet och den ram som vi har där vi utgår ifrån Agenda 2030. Vi har också en mission i Samhällskontraktet som handlar om att vi ska utforska och hitta lösningar på komplexa samhällsutmaningar skapa lärande och insikter genom en innovativ samproduktion. Tillsammans med våra parter i Samhällskontraktet men också med näringsliv och civilsamhälle och framför allt våra invånare.

Samhällskontraktet har fokus framåt på Skolresultat det vill säga hur vi säkerställer vi att våra ungdomar klarar av skolan. Och också Nära Vård inklusive välfärdsteknik som handlar om hur vi går från en mer reaktiv till proaktiv hälsovård.

Läs Gabriel Wickströms programförklaring här. Länk till annan webbplats.