Maincontent

Nu labbar vi
kring våra fokusområden

I Samhällsforum sätter vi igång med två utforskande förlabbar inom Samhällskontraktets fokusområden Skolresultat och Nära vård inklusive välfärdsteknik. Teman som vi kommer utforska är Skolnärvaro och Välmående och självständiga äldre.

Två förlabbar i juni

Samhällsforum är ett av Samhällskontraktets funktioner där vi tillsammans skapar dialog, kunskapsutbyte och inspiration som inkluderar och engagerar medarbetare. Vi bygger vidare på befintlig kunskap, engagerar och identifierar gemensamma utmaningar och gap där vi tillsammans kan och vill göra skillnad.

I en utforskande förlabb synliggör vi flera perspektiv på utmaningen tillsammans med en bred grupp medarbetare från Samhällskontraktets parter.

Genom att engagera människor som har erfarenhet av utmaningen och synliggöra deras berättelser kan vi upptäcka mönster av utmaningar och behov. Utifrån det kan vi gemensamt skapa insikter som vi kan användas på olika sätt. Vissa nya insikter kan tas hem till deltagande organisationer och verksamheter och ageras på direkt. Andra mer komplexa insikter och identifierade utmaningar kan behöva en fortsatt utvecklingsprocess. Arbetet fortsätter in i Samhällslabbet för ett gemensam socialt innovationsarbete – vår kreativa verkstad för att utforska vidare och hitta lösningar.

Utforskande förlabb välmående och självständiga äldre sker den 10 juni.

Utforskande förlabb Skolnärvaro sker den 16 juni.

Båda förlabbarna fortsätter under hösten 2021.


I en utforskande förlabb synliggör vi flera perspektiv på utmaningen tillsammans.

Utforskande förlabb Skolnärvaro

I Samhällsforum sätter vi igång med utforskande förlabb inom Samhällskontraktets fokusområden Skolresultat. Temat som vi kommer utforska är Skolnärvaro.

Utforskande förlabb Välmående och självständiga äldre

I Samhällsforum sätter vi igång med utforskande förlabb inom Samhällskontraktets fokusområden Nära Vård inkl välfärdsteknik. Temat som vi kommer utforska är Välmående och självständiga äldre.