Maincontent

Nu skapar vi en arena där vi tillsammans arbetar med samhällsutmaningar!

Samhället står inför stora komplexa problem som måste lösas för att våra barn och barnbarn ska ha tillgång till samma välfärd som vi har idag. Dessa problem kan bara lösas gemensamt när människor med olika kompetens, erfarenhet och yrke träffas och arbetar tillsammans. Samhällskontraktet bidrar till lösningar genom att skapa forum där samtal och problemlösning kan äga rum och för samman människor från samhällets olika delar. Vecka 49 öppnar vi upp vår arena i Eskilstuna och du är bjuden.

Kom, delta och gör skillnad!

Under vecka 49 arrangerar Samhällskontraktet Framtidsarena för livslång hälsa och välbefinnande i Eskilstuna och vill bjuda in dig för att utforska, skapa och lära tillsammans.

Vilken omställning behöver vi göra för att vården och omsorgen ska vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet och kunna möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt? Vilka förmågor kommer vi att behöva i framtiden? Och hur vill du att omsorgen för framtidens äldre ska utformas?

För att gå i riktning mot vår vision: Skapa ett tryggt och hållbart samhälle präglat av tillit där du som invånare känner dig inkluderad och ges förutsättningar att uppnå din fulla potential, behöver vi mötas och bidra med våra perspektiv och kunskaper. Det är tanken med Framtidsarenan.

Under veckan har du möjlighet att ta del av kunskap, lyssna på inspirerande talare, delta i olika kreativa workshops, bidra med dina tankar och träffa en hel massa intressanta personer. Här kan du komma för att hänga och ta en kopp kaffe eller delta aktivt och göra skillnad.

Läs mer och boka din plats här.

Nu bjuder vi in till en fullspäckad vecka under temat: Livslång hälsa och välbefinnande.