Maincontent

Nu öppnar vi Samhällshubben!

Vill du bidra till att hitta lösningar på komplexa samhällsutmaningar? Då är du välkommen in på Samhällshubben. Samhällshubben är vår digitala innovationsplattform där vi bjuder in medarbetare och invånare att bidra in i våra aktuella utmaningar. Tillsammans skapar vi förändring!

Två fokusområden

Vi har Skolresultat och Nära vård inkl välfärdsteknik som våra fokusområden. Dessa bryter vi ner i utmaningar som vi tillsammans utforskar och hittar nya lösningar på. Vi frågar efter tankar och idéer på dessa för att få en bättre förståelse för de utmaningar vi har prioriterat och för att hitta idéer och lösningar.

Genom Samhällshubben kan vi skapa innovation och lösa samhällsutmaningar tillsammans med medarbetare, civilsamhälle, näringsliv och invånare.


Insikter

När du som användare kommer in på Samhällshubben så kan du först läsa de tankar, kunskap och insikter som kommit in. Förutom sådant som användare bidragit med kan du ta del av insikter från vår idéinventering, samtal i Samhällsforum och från vår idéinventering, våra seminarier, förlabbar, labbar och kreativa workshops. Du kan gilla, diskutera och kommentera inläggen och lägga in egna tankar. Läsa kan du göra utan att vara inloggad, men för att kunna kommentera eller lämna dina tankar behöver du skapa inloggning.

Vissa insikter/tankar går vidare till fördjupat samtal i Samhällsforum. Andra leder vidare till Samhällslabbet där vi testar olika metoder för att utforska och hitta lösningar på dem. Andra insikter kan leda till utbildning eller forskning i Samhällsakademin. Alla insikter går vi inte vidare med.

Idéer

Har du en konkret idé inom våra utmaningsområden kan du bidra med den på Samhällshubben. Du kommer att få förslag på frågor som du behöver fundera på när du lämnar en idé. Dessa frågor är ett stöd för hur du kan formulera din idé och för att det ska bli enklare att bedöma din idé och jämföra med andra idéer.

Vissa idéer arbetas vidare med i Samhällsforum fär vi tar in flera perspektiv, andra labbar vi med i Samhällslabbet där vi testar olika metoder för att komma fram till idéer som går att pilota och andra kanske går direkt till pilotstadiet. Alla idéer går vi inte med.

Du kan följa dina insikter och idéer

Vem som helst som lämnat in tankar och idéer kan följa sina egna dem. Så när du loggar in så ser du vilka idéer du har och vilken status är det på dessa och hur diskussionerna gått samt vart de befinner i flödet.

Bedömning av idéer

Vår expertgrupp bedömer och kvalificerar idéerna på de parametrar som är viktiga för oss, våra bedömningskriterier som handlar bland annat om hur väl din idé utgår frå invånaren, om den är tvärvetenskaplig, tillitsskapande och innovativ. Varje bedömningskriterie betygssätts på en 10 gradig skala och så beslutar Core Team vilka idéer vi går vidare med i labb och pilotfas.

Här kommer du in i Samhällshubben Länk till annan webbplats.