Maincontent

Missionsorienterad innovation

Samhällskontraktet arbetar utifrån ett missionsinriktat angreppssätt. Den 11 mars lanserade Vinnova en efterlängtad handbok med mycket fakta, goda exempel och handgripliga tips.

Missionsorienterad innovation har syftet att skapa förändring på systemnivå där alla som berörs är med och driver utvecklingen. Det kommer krävas nya samarbeten och nya arbetssätt. Angreppssättet bygger på sektorsöverskridande och branschöverskridande samarbeten. Inspirerande och mätbart mål som ska uppnås inom en viss tidsperiod. Målet ska ha effekt på samhället och vara relevant för en stor del av befolkningen.

  • Angreppssättet förutsätter mängd av initiativ med gemensam riktning.
  • Arbetet koordineras av aktörer på systemnivå, men bygger på gemensam kraftsamling, där omställningen sker genom att alla går mot det mål man tillsammans formulerat.
  • Genom angreppssättet förhåller man sig till Agenda 2030-målen på ett nytt sätt. De komplexa mål man tar sig an i missionsarbetet hanterar de reella samhällsutmaningarna som bland annat spänner över flera av målen i Agenda 2030, vilket hanteras i Samhällskontraktets två fokusområden.

Ladda ner handboken direkt från Vinnova

https://www.vinnova.se/publikationer/missionsorienterad-innovation---en-handbok-fran-vinnova/ Länk till annan webbplats.