Maincontent

Samhällskontraktet, en del av SAMVERKET

Samhällskontraktet har beviljats medel från Vinnova för medlemskap i SAMVERKET, vilket är Sveriges första innovation- och coworkinghubb för offentlig verksamhet.

På SAMVERKET kan offentligt anställda från helt olika områden mötas och innovera för framtidens behov och utmaningar.

Det är en arena där offentligt anställda kan utbyta erfarenheter och expertkunskap och bygga relationer. För Samhällskontraktets del finns stort lärande att göra för framtida utveckling i vår region. Det finns inget facit för hur detta ska se ut. Samhällskontraktet bidrar till att experimentera och designa framtidens coworking för offentlig verksamhet tillsammans, för att slutligen komma fram till ett koncept som fungerar i hela landet.

Det är bara tillsammans vi kan möta de riktigt komplexa utmaningarna och hitta smartare lösningar, och det är därför SAMVERKET har bildats. SAMVERKET finns för alla medarbetare i offentliga sektor som vill bidra, innovera och skapa nya lösningar över organisationsgränser. Läs mer om Samverket här https://www.samverket.se/ Länk till annan webbplats.