Maincontent

Samhällskontraktet - en innovationsarena

Allt äldre befolkning, barn och ungas psykiska ohälsa och bristande skolresultat. Det är exempel på utmaningar som offentlig verksamhet står inför och för att lösa dessa krävs innovation. Samhällskontraktet är en innovationsarena där vi kan gå från idé till samhällseffekt.

Samhällskontraktets styrelse beslutade under 2019 att ett omfattande omtag ska göras av samverkansarenan för att den bättre ska svara mot de välfärdsutmaningar som Eskilstuna kommun och Västerås stad har. Ett nytt styrsystem togs fram och nu har vi satt igång verksamhet i våra tre funktioner:

Samhällsforum – Vår demokratiska arena där vi får inspiration, för samtal, faciliterar dialog och samlar in insikter.

Samhällslabbet – Vår kreativa verkstad och vår innovationsprocess där vi testar olika metoder för att tillsammans skapa innovativa lösningar på våra utmaningar.

Samhällsakademin – Vår nod för kompetensutveckling, forskning och utbildning.

Är du nyfiken och vill veta mer om vad vi gjorde redan 2021 kan du ta del av vår verksamhetsberättelse här. Pdf, 7.3 MB.