Maincontent

Hur du lär och ger avgör ditt välmående

Hur behöver samhället designas om för att stödja hälsofrämjande och stödjande processer i samhället? Lyssna på, Livslångt, en podd om livslångt lärande som görs av RISE – Research Institutes of Sweden. Programledare är Katarina Pietrzak och detta avsnitt träffar hon Niklas Huss innovations- och förflyttningskonsult i Samhällskontraktet och grundare till initiativet Mindshift.

Samhällskontraktets vision är ett samhälle där alla invånare når sin fulla potential genom hela livet. En grundförutsättning för att vi ska lyckas nå dit är att vi ger och skapar plats för hållbart välbefinnande. Psykisk hälsa är en resurs som gör det möjligt för oss att må bra och skapar möjlighet för oss att uppnå vår fulla potential. Därför var det en självklarhet för Samhällskontraktet att #ta plats under Midshifts flagg på Almedalsveckan.

Mindshift startade 2019 i Almedalen. Då var Niklas Huss innovationschef på Länsförsäkringar med angreppet att inte sälja försäkringar utan att försäkra ett tryggt friskt och skadefritt liv och erbjuda förebyggande och främjande insatser. När han började djupdyka i olika samhällsutmaningar så handlar det väldigt mycket om att människor inte mår bra.

- Det är så illa att vi har en uppskattad kostnad på psykisk hälsa i Sverige på 200 miljarder årligen enligt OECD. Harward och World ekonomic forum har tittat på det här kostnaderna och utvecklingen framåt så redan 2030 så uppskattar man att det kommer att öka med 300%, säger Niklas Huss.

Forskning visar att barn och tonåringar med dålig psykisk hälsa sannolikt klarar sig sämre i skolan och har sämre möjligheter till arbete. Vuxna blir mindre produktiva på jobbet och har större risk att ha relationsproblem, medan äldre är mer benägna att isoleras när de upplever psykisk ohälsa. God psykisk hälsa är en viktig del av livet; precis som god fysisk hälsa. Vi får ständigt råd om hur vi ska ta hand om våra kroppar men inte lika många råd hur vi ska göra för vår psykiska hälsa.

Möt Niklas Huss som drivs av det han ser som grunden för flera av vår tids stora, avgörande och komplexa ödesfrågor – psykisk hälsa och välmående. En utveckling som kräver enormt mycket lärande av oss.

https://livslangt.se/2022/07/12/niklas-huss-mindshift-hur-du-lar-och-ger-avgor-ditt-valmaende/ Länk till annan webbplats.


Niklas Huss