Maincontent

Elever med och utformar nyskapande utemiljö

Samhällskontraktet arbetar tillsammans med Västerås stad och eleverna på Persboskolan för att utforma en nyskapande utemiljö till den nya Drömfabriken i Skultuna.

Som ett första steg i en längre process att få med hela Skultuna i skapandet av den nya Drömfabriken, en invånararena för lärande, utveckling och välbefinnande, träffade vi elever vid Persboskolan i Skultuna för att få deras bild av hur vi kan utforma en nyskapande utemiljö. Frågeställningar som lyftes var: Hur vill de känna sig där? Vad är deras drömplats? Vilka platser i Skultuna brukar de hänga på idag? Hur vill de vara delaktiga i skapandet av platsen?

Ha roligt tillsammans

I samtalen kom det fram att många vill känna sig trygga och ha roligt och att de framför allt kopplade dessa känslor till att vara tillsammans med andra. Dessutom var det stor efterfrågan på platser där de kan "trixa" och utmana sig själva, så som skatepark, studsmattor och idrottsplatser. Sist men inte minst lyftes miljöer som byggs tillsammans, t.ex. en odlingsträdgård.

Utforma ny skolgård

Våra samtal är ett första steg i en längre process att få med hela Skultuna i skapandet av den nya Drömfabriken. Just detta samtal kommer bland annat ligga till grund för landskapsarkitektens arbete med att rita skolgården. Det finns stora vinster med att förbättra utemiljön runt förskolor och skolor både för skolresultat och välbefinnande.

Samhällskontraktet har två fokusområden: Skolresultat och Nära vård och välfärdsteknik. När det gäller skolresultat så tittar på de faktorer som bidrar till förbättrade skolresultat. Det handlar inte enbart om hur skolan fungerar utan om barn och ungas hälsa och trygghet i stort.

Unga vill känna sig trygga och ha roligt tillsammans med andra.