Maincontent

Innovation med människan i centrum

För att möta dagens och framtidens utmaningar behöver vi skapa nya lösningar tillsammans. Men hur innoverar vi med människan i centrum? Det föreläste vår egen Anders Wikström om för vård och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna. Anders höll även en workshop i storyboarding.

Innovation föder engagemang

Forskning visar att många medarbetare i offentliga organisationer känner sig begränsade och inte tillåts vara så innovativa som de skulle vilja vara. De upplever att de inte har så stora möjligheter att agera på idéer, att det är låg nivå av förnyelse och att fokus oftast ligger på att minimera risker framför att våga testa nytt och göra mer och bättre av det man redan gör istället för att förnya. Om man skapar förutsättningar för innovation i organisationen så får man ökat engagemang på köpet, enligt Anders.

Anders är Universitetslektor på MDU och actionbaserad följeforskare i Samhällskontraktet.

Anders Wikström föreläste om innovation och höll i en workshop för vård och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna.