Maincontent

Träffa teamet bakom Samhällskontraktets processtöd

Här har ni teamet som brinner för att bidra till ett samhälle där alla kan växa och må bra genom hela livet. En härlig, brokig skara experter med olika kompetenser och förmågor som möts i en gemensam tro på att verklig förändring skapar vi bäst i samverkan. Vår ambition är att möjliggöra att människor från olika verksamheter får utrymme att tillsammans utforska aktuella samhällsutmaningar och ta fram nya smarta lösningar. Vi är brobyggare mellan forskning, offentlig verksamhet och det omliggande samhället. Tillsammans får vi saker att hända!

Samhällskontraktets processtöd

Emma Mossberg, processledare

”Emma är hästtjejen som tog sin hobby till elitnivå, reste ut i världen för att sedan komma hem och hitta sitt kall i Samhällskontraktet. Med bakgrund från internationellt och nationellt arbete med mänskliga rättigheter, jämställdhet samt lednings och styrningsfrågor har hon förmågan att se helheten och driva processer som förändrar system i grunden. De senaste fyra åren har Emma lett arbetet inom Samhällskontraktet, ett uppdrag som ligger helt i linje med hennes inre kompass. Hon hävdar bestämt att den största bedriften hittills är att ha rekryterat in alla fantastiska personer i teamet. ”

I Samhällskontraktet kommer du i kontakt med Emma i de flesta situationer då hon leder, koordinera och fördelar arbetet på uppdrag av styrelsen. Hon är verksamhetsledare för Samhällskontraktet.

Marianne Kiiskilä, Biträdande processledare

”Från resebranschen till arbete för minoritetsrättigheter och nu Samhällskontraktet. Marianne trivs bäst i kreativa miljöer där hon får jobba systematiskt och innovativt och gärna i kombination med ny teknik. Marianne driver utvecklingen av Samhällshubben som är en digital innovationsplattform där medarbetar och invånare delar med sig av tankar och erfarenheter för att gemensamt lösa samhällsutmaningar.”

Förutom genom Samhällshubben kommer du i kontakt med Marianne i alla våra events som hon producerar, till exempel Inkludera Mera och Framtidsarenorna. Hon är även huvudansvarig för den strategiska kommunikationen och arbetar också operativt med webben, sociala medier och livesändningar.

Åsa Öberg, Processledare innovationsledning

”Hon är en nyfiken doktor i Innovation management och har en passion för människor och pennor. En bra kombination när man vill hitta varje människas guldkorn, bygga broar mellan olika aktörer, förvandla nya tankar till värdefulla lösningar och använda skiss som sitt främsta verktyg. Som processledare tar hon med forskningen in i praktikens värld. Hon menar att det är så vi utmanar status quo och bäddar för att innovation kan ske på riktigt”

I Samhällskontraktet kommer du främst i kontakt med Åsa främst kopplat till fokusområde Nära vård då hon leder arbetet inom fokusområdet. Hon har även ett särskilt ansvar för att utveckla Samhällsforum och Samhällslabbet tillsammans med Linnéa.

Linnea Rönnquist, Processledare strategisk design

” Linnea är äventyraren som trivs bäst bland berg och hav. Hon brinner för utvecklingen av människors förmågor och välbefinnande och hur det spelar en avgörande roll i samhällsomställningar. Hon har en förmåga att lyssna in människors behov, skapa förståelse för komplexa utmaningarna och få saker att hända. Kompetenser som kommer väl till pass när hon designar Samhällskontraktets processer samt testar och tar fram prototyper i nya innovationsinitiativ.

I Samhällskontraktet kommer du främst i kontakt med Linnea främst kopplat till fokusområde Skolresultat då hon leder arbetet inom fokusområdet. Hon har även ett särskilt ansvar för att utveckla Samhällsforum och Samhällslabbet tillsammans med Åsa.

Johannes Wretljung Persson, Processledare forskning och utbildning

”En service minded och social entreprenör med många lyckade projekt på sitt CV. Att han började sin tjänst på Samhällskontraktet med att sitta i fikarummet säger en del om Johannes. Han gillar att förstå på djupet, koppla ihop och engagera människor och organisationer. Kompetenser som passar utmärkt för rollen som brobyggare mellan akademi och offentlig verksamhet och som utvecklare av Samhällsakademin.”

I Samhällskontraktet träffar du Johannes i Samhällsakademin som han bygger upp, ansvarar för och leder. Hans arbete omfattar bland annat att binda ihop forskning med kommunernas verksamheter, att involvera studenter i utmaningsdrivna projekt och säkra kompetensutveckling för medarbetare inom Samhällskontraktets fält.

Karin Axelssin, Actionbaserad följeforskare

” Karin är den glada, drivna forskaren som vill stärka samverkan mellan kommun och akademi för att vi ska kunna lösa fler samhällsutmaningar tillsammans. Hon inspirerar oss att vilja göra större nytta för medborgarna genom att bli bättre på både innovation och samverkan. Ett energiknippe som fyller sin vardag med att samtala, hålla kreativa workshops, konceptutveckla, skriva och undervisa.”

I Samhällskontraktet träffar du Karin i egenskap av actionbaserad följeforskare vilket betyder att hon beforskar processerna inom Samhällskontraktet och löpande bidrar till utveckling av verksamheten.

Anders Wikström Actionbaserad följeforskare

”En nyfiken innovationsforskare med stort hjärta och övertygelse om människors kraft att skapa förnyelse. Som hans titel antyder skapar Anders action både inom forskningen och i organisationen. Han leder oss in i framtiden genom att omsätta teori till praktik och med ny kunskap frångå invanda mönster och beteenden.”

I Samhällskontraktet träffar du Anders i egenskap av actionbaserad följeforskare vilket betyder att han beforskar processerna inom Samhällskontraktet och löpande bidrar till utveckling av verksamheten.

Magnus Hoppe, Samverkans- och utbildningskoordinator, Samhällsakademin

”Genom att ofta gå på tvärs med existerande strukturer får han oss att tänka till och ifrågasätta våra invanda mönster och beteenden. Han ser Samhällskontraktet som en arena för att faktiskt kunna påverka i frågor som är centrala i utvecklingen mot ett gott samhälle.”

I Samhällskontraktet kommer du främst i kontakt med Magnus i Samhällsakademin där han hjälper oss att involvera och koppla samman studenter och forskning på MDU med Samhällskontraktets fokusområden.

Niklas Huss, Strategiskt innovationsstöd

”Niklas är Samhällskontraktets trygga stöttepelare när det gäller att skapa och leda transformation. Med stort engagemang hjälper han människor och organisationer att frigöra sina egna förmågor och hitta lösningar utanför de vanliga strukturerna. Han är ärlig med att transformation ibland kan gå frustrerande långsamt men att det då gäller att värdesätta lärandet och de små stegen framåt. För att lyckas göra det omöjliga möjligt hittar han balansen i meditation, träning och långa reflekterande promenader.”

I Samhällskontraktet träffar du Niklas när han leder innovationsprocesser vid våra olika events och arenor. Han är också vårt trygga stöd när vi utvecklar innovationsprocesser och han hjälper oss med allt från idéer, koncept, piloter och lösningar.