Maincontent

Pilotprojekt visar på möjligheter och utmaningar med måltidsleveranser för seniorer

Sedan slutet av mars har en grupp seniorer testat måltidsleveranser via Wolt, både från restauranger och matvarubutiker. Den 29 april träffades deltagarna för att dela med sig av sina erfarenheter, vilka nu ska analyseras för att förbättra tjänsten för äldre användare.

Anpassa digital tjänst för seniorer

Projektet syftar till att undersöka hur väl Wolt kan anpassas till en äldre målgrupp. Feedback från seniorerna, som omfattar både positiva erfarenheter och utmaningar, är central för att identifiera nödvändiga justeringar i plattformen. Detta inkluderar förslag på förbättringar som kan göra tjänsten mer användarvänlig för seniorer.

Målet med piloten är inte bara att främja digital inkludering och självständighet bland seniorer, utan också att öka deras livskvalitet genom förbättrad tillgång till digitala leveranstjänster. Wolt strävar efter att använda insikterna från detta projekt för att bättre möta behoven hos en åldrande befolkning och stärka sina insatser för digital inkludering.