Maincontent

Samhällskontraktets Verksamhetsberättelse 2023

Samhällskontraktets verksamhetsberättelse för 2023 visar ett år präglat av innovation, starkt ledarskap och samverkan. Genom att driva flera parallella initiativ och stärka både intern och extern kommunikation har Samhällskontraktet tagit betydande steg mot att främja välmående och självständighet bland äldre, samt stödja barns och ungas utveckling.

Läs verksamhetsberättelsen

Under 2023 har Samhällskontraktet arbetat intensivt med portföljstyrning, vilket innebar att flera initiativ drevs parallellt för att bidra till lösningar inom våra två fokusområden. Flera initiativ startades och genomfördes, vissa avslutades under året medan andra fortsätter in i 2024.

Läs hela verksamhetsberättelsen här. Pdf, 985.2 kB.