Maincontent

Testbädd Årby och Fröslunda: Förbättrad Samverkan och Invånarnytta

Invånarnyttan är stor när samverkansuppdraget mellan kommunala förvaltningar i Årby och Fröslunda permanentas efter framgångsrika år som projekt.

Resultatet av detta förvaltningsöverskridande arbete är invånare som upplever sömlöshet, flexibilitet och smidigare kontakt med den kommunala servicen. Istället för stuprörslogik arbetar kommunala verksamheter tillsammans för invånarnas behov.

Framgången ligger i att aktivt lyssna på invånarnas faktiska behov för att kunna ge rätt service. Tillsammans med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen i Eskilstuna kommun har Linnea Rönnquist från Samhällskontraktet arbetat fram den gemensamma målbilden och uppdraget för dessa mötesplatser.