Maincontent

Att organisera för förnyelse

För att möta dagens och framtidens utmaningar behöver vi skapa nya lösningar tillsammans. Men hur innoverar vi med människan i centrum? En utbildande inspirationsföreläsningsserie där deltagarna får med sig konkreta verktyg.

Förutsättningar för innovation

Forskning visar att många medarbetare i offentliga organisationer känner sig begränsade och inte tillåts vara så innovativa som de skulle vilja vara. De upplever att de inte har så stora möjligheter att agera på idéer, att det är låg nivå av förnyelse och att fokus oftast ligger på att minimera risker framför att våga testa nytt och göra mer och bättre av det man redan gör istället för att förnya.

- "Om man skapar förutsättningar för innovation i organisationen så får man ökat engagemang på köpet", enligt Anders. Wikström som är Universitetslektor på MDU och actionbaserad följeforskare i Samhällskontraktet.

Utbildningen består av föreläsningarna och workshop med storyboarding och scenarioverktyg där deltagarna arbetar med case beskrivningar från sina egna verksamheter.

För mer information kontakta Anders Wikström

Utbildande inspirationsserie: Att organisera för förnyelse

  • 3 st halvdagar på Munktellmuséet för totalt ca 400 personer från vård och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna.