Maincontent

Cornerstone indicators- indikatorer för ett välmående samhälle

Vad är ett välmående Skultuna och hur kan vi skapa indikatorer som visar att samhällsutveckling rör sig i den riktningen? Hur kan dessa indikatorer samtidigt vara intuitiva och relaterbara för vem som helst i Skultuna? Det är detta som initiativet Cornerstone indicators handlar om.

träd

Under hösten arbetar Samhällskontraktet med Dark Matter Labs, Mimer och Skultuna kommundelsförvaltning för att ta fram denna typ av indikatorer. Metodiken som ska generera indikatorerna utgår från invånarnas syn på vad ett välmående Skultuna är och de faktorer som internationell forskning och svensk statistik menar på utgör ett välmående samhälle. I processen används faktoranalys, en enkät och tre djupgående workshops med en grupp invånare i Skultuna. Under workshopparna tittar gruppen även på olika scenarier för ett framtida Skultuna och utifrån detta en målbild för Skultuna 2035. Det innebär att indikatorerna som genereras kommer vara sammanflätade med kommundelens målbild.

Vill du veta mer, kontakta linnea.ronnquist@mdu.se