Maincontent

Demokratisk infrastruktur för och med barn och unga

Tänk dig en värld där ungdomar har en stark röst och verklig möjlighet att påverka de samhällen de lever i. En värld där demokratin stärks och det finns tillit till våra offentliga verksamheter. Detta är syftet med initiativet ”Stärka kommuners arbete kring ungas deltagande”.

Öka inflytande för unga

Detta labb-initiativ syftar till att utforska och identifiera nya, förebyggande och evidensbaserade sätt att öka delaktighet och inflytande för unga. Med utgångspunkt i material från ungdomsdialog och forskning kommer initiativet att bygga en portfölj av insatser som kan ta sig an utmaningen med att engagera och organisera ungdomar för att stärka demokratin.

Att involvera ungdomar mer i beslutsfattande kan stärka deras röst i samhället, minska social isolering och bidra till en inkluderande, demokratisk kultur där alla röster räknas.

Samhällsmål

Alla barn och unga i Västerås och Eskilstuna ges förutsättningar och tar sin rätt att medskapa sina sammanhang.

Stadsövergripande parter:
Ungdomsdialog och förebyggande Västerås stad,
Länsförbundet Västmanland, utforskar partnerskap med BUF
Eskilstuna och fritidsgårdarna

Fokusområde: Alla barn och unga lyckas