Maincontent

Forumserie Alla klarar skolan

En missionsorienterad forumserie som där vi samproducerar kring hur vi tar vi oss an den komplexa samhällsutmaningen att få alla att klara skolan.

Att säkerställa att ‘alla klarar skolan’ är en komplex samhällsutmaning som kräver strategisk samverkan och samproduktion mellan offentlig och privat sektor så väl som civil samhälle och invånare. Det har blivit tydligt att en gemensam riktning är avgörande för att få den typen av samarbete att leda till förändring. Missions orienterade innovation Länk till annan webbplats. är ett arbetssätt som kan skapa dessa förutsättningar och dess metodik har visat sig kunna skapa kraften för storskalig förändring i samhället; det som ibland kallas för transformation Länk till annan webbplats..

Samhällskontraktet driver ambitionen att ‘alla ska klara skolan’ med dess parter och bjuder under hösten in en grupp aktörer till en forumserie där gemensamma ‘missions’ tas fram för att skapa kraft för samverkan och samproduktion. Förutom riktning handlar forumserien även om att ta fram en portfölj av konkreta och sammanvävda initiativ som ska leda de två städerna närmare dessa ‘missions’.

Portföljen kommer utgöra arbetet som Samhällskontraktet framförallt driver 2023 inom ramen för att ‘alla klarar skolan’.

Vill du veta mer, kontakta linnea.ronnquist@mdu.se

liten flicka