Maincontent

Forumserie Välmående och självständiga äldre

En missionsorienterad forumserie som där vi samproducerar kring hur vi tar vi oss an den komplexa samhällsutmaningen Välmående och självständiga äldre.

Att möjliggöra för ‘välmående och självständiga äldre’ är en komplex samhällsutmaning som kräver strategisk samverkan och samproduktion mellan offentlig och privat sektor så väl som civilsamhälle och invånare. Det har blivit tydligt att en gemensam riktning är avgörande för att få den typen av samarbete att leda till förändring. Missions orienterade innovation Länk till annan webbplats. är ett arbetssätt som kan skapa dessa förutsättningar och dess metodik har visat sig kunna skapa kraften för storskalig förändring i samhället; det som ibland kallas för transformation Länk till annan webbplats..

Samhällskontraktet driver ambitionen ‘att vi blir fler i samhället som känner oss välmående och självständiga’ tillsammans med våra parter och bjuder under hösten och våren in en grupp aktörer till forumträffar där gemensamma ‘samhällsmål’ tas fram för att skapa kraft för samverkan och samproduktion. Förutom riktning handlar forumserien även om att ta fram en portfölj av konkreta och sammanvävda initiativ som ska leda de två städerna närmare dessa ‘samhällsmål’. Första forumträffen kommer att ha tema ‘Digital stad för välmående och självständiga äldre’, andra träffen har tema ‘Volontärskap och engagemang för välmående och självständiga äldre’ och den tredje träffen har temat ‘Hälsofrämjande insatser för välmående och självständiga äldre’.

Portföljen kommer utgöra arbetet som Samhällskontraktet framförallt driver 2023 inom ramen för ‘välmående och självständiga äldre’.

senior klädd som superhjälte

Samhällsmål som togs fram under forumserien

2030 ska alla äldre personer uppleva en god hälsa och välbefinnande

2030 har vi självbestämmande invånare som lever ett socialt och aktivt liv där alla känner sig trygga

I vardagen 2030 bidrar alla, utifrån sina förutsättningar, till nyfiket kunskapsutbyte och hållbart och hälsosamt lärande

Fokusområde: Välmående och självständiga äldre