Maincontent

Framtidens äldreboende

I arbetet med att utforma framtidens äldreboende i Västerås stad står vi inför en spännande utmaning. Det nya särskilda boendet representerar en möjlighet att skapa en miljö där äldres välbefinnande står i centrum, samtidigt som vi navigerar genom komplexa behov och förväntningar från alla inblandade - anhöriga, personal och beslutsfattare.

Ett skifte i tankesätt

Denna satsning symboliserar ett skifte i tankesätt, där äldreboendet inte bara ses som en boendelösning, utan som ett levande ekosystem där integrering och samarbete mellan olika grupper är nyckelelement.

Med en ny testbädd som utgångspunkt, strävar vi efter att undersöka och förstå de olika behoven, samtidigt som vi identifierar de resurser och förmågor som finns tillgängliga. Det handlar om att skapa en öppen dialog mellan alla berörda parter, för att tillsammans forma en vision som harmoniserar mellan individuella önskemål och kommunens möjligheter.

Framtidens äldreboende fokuserar på fyra centrala teman för att förbättra och anpassa vården och miljön för äldre:

• Inbyggd Flexibilitet i Rutiner
• Personalens Kompetens och Arbetsmetoder
• Äldreboendets Ekosystem
• Ängsgärdet som Testbädd

 

Samhällsmål År 2030 ska alla äldre personer uppleva en god hälsa och välbefinnande

Parter:

  • Västerås stad
  • Samhällskontraktet
  • Center för Välfärdsförändring på MDU