Maincontent

Framtidens äldreboende

Framtidens äldreboende handlar om hur vi tillsammans kan identifiera och utforska möjligheter för innovation som på kort tid kan planeras och implementeras för at öka både personalens och brukarnas välbefinnande i det nya SÄBO i Västerås.

Nya hållbara lösningar

Genom att utnyttja den samlade kompetensen och erfarenheten från de olika aktörerna skapar Samhällskontraktet tillsammans med Center för välfärdsförändring förutsättningar för att nya, effektiva och hållbara lösningar kan tas fram och implementeras. Denna samverkan öppnar upp för att testa och utvärdera innovativa metoder och verktyg i en verklig miljö, vilket inte bara gynnar Ängsgärdet i Västerås, utan kan också ge värdefulla insikter och best practices som kan appliceras i andra liknande projekt och sammanhang.

Samhällsmål År 2030 ska alla äldre personer uppleva en god hälsa och välbefinnande

Parter:

  • Västerås stad
  • Samhällskontraktet
  • Center för Välfärdsförändring på MDU