Maincontent

Framtidens kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning inom vård och omsorg är en av framtidens största utmaningar. För att möta Eskilstuna nämndens målbild Framtidens vård och omsorg 2035 men också den nationella omställningen God och nära vård krävs modiga vägval och satsningar. Med Samhällskontraktets labb kommer vi under våren dels få en djupare förståelse för utmaningarna som finns och dels konkretisera arbetet i ”att-göra-listor”. Detta blir starten för de strategiska vägval inom kompetensförsörjning som behöver göras.

Konkretisera arbetet

Detta labb i tre delar börjar med att vi jämför målbilden och det kunskapsunderlag som förvaltningen
tagit fram med de behov chefer/ledare själva ser. Genom att identifiera likheter och skillnader i de
olika perspektiven kommer vi definiera ett par områden att jobba vidare med. I nästa steg fokuserar vi
på utveckling av dessa områden genom att skapa idéer och ”att-göra-listor”. Vi kommer också påbörja en tidplan för olika aktiviteter som kommunen behöver ta tag i. I steg tre presenterar vi “att göra listorna” och förfinar tidsplanen för utvalda områden.

kompetenser

Samhällsmål

I vardagen bidrar alla, utifrån sina förutsättningar, till nyfiket kunskapsutbyte och hållbart och hälsosamt lärande.

Parter: Eskilstuna kommun, MDU, Samhällskontraktet

Fokusområde: Välmående och självständiga äldre