Maincontent

Goda innovationsexempel pitchevent

Goda innovationsexempel pitchevent är en serie digitala event som anordnas av Samhällskontraktet och Helsingborgs stad för att öka transparensen kring innovativa lösningar på kommunala utmaningar. Eventen ger en plattform för kommuner att dela med sig av sina idéer och projekt och visa hur de kan vara till nytta för flera kommuner.

Mål

  • Öka transparensen om innovativa lösningar som utvecklas inom kommuner och andra organisationer.
  • Främja samarbete och utveckling av innovativa lösningar.
  • Skapa en plattform där goda innovationsexempel samlas och kan delas med andra organisationer.
  • Överlämna driften av plattformen till en annan myndighet som Vinnova eller SKR som kan leda till en större spridning och tillgänglighet av dessa exempel för alla intresserade parter.


Goda innovationsexempel bild