Maincontent

Hälsofrämjande team

Sveriges välfärdsutmaningar kräver en omställning till nära vård som är hälsofrämjande, förebyggande och proaktivt. Eskilstuna kommun har tagit sig an denna utmaning genom att initiera Hälsofrämjande team, ett förändrat arbetssätt i hemtjänsten som syftar till att främja hälsa och livskvalitet hos personer med behov av stöd från kommunen som bor kvar i sitt eget hem. Samhällskontraktet bidrar med ett labb för att utveckla metoden och strategin.

Hälsolabb

Hur tar vi oss an den komplexa samhällsutmaningen att främja hälsa och livskvalitet hos personer med behov av stöd från kommunen – och som bor kvar i sitt eget hem? Det är en central fråga för Eskilstuna kommun. Med den frågan i ryggen bjuder vi in ett mindre grupp människor till ett labb.

Tillsammans med en liten grupp förändringsledare, vårdpersonal, forskare och studenter kommer vi att utforska arbetssättet med ”levnadsberättelser”. Vi vill förstå hur det går till och hur det kan förbättras och vi kommer också skapa idéer och testa dem hos brukarna. Vi kommer också fundera på hur vi kan mäta värdet av detta arbetssätt. Kanske också hur vi kan sprida det till fler enheter.

Syftet med labbet, som sker i tre träffar, är att utforma en metod som kan förbättra hälsan
hos brukare genom aktiviteter som utgår från individen. På så sätt kan Eskilstuna kommun
vara en föregångare kring proaktiv hälsa för äldre.


balanserande stenar

Samhällsmål

Självbestämmande invånare som lever ett socialt och aktivt liv där alla känner sig trygga.

Testbädd: Skiftinge hemtjänst

Parter: Eskilstuna kommun, MDU, Samhällskontraktet

Fokusområde: Välmående och självständiga äldre