Maincontent

Måltider och möten för seniorer

I initiativet Måltider och möten för seniorer tittar vi på hur vi kan hitta nya, innovativa lösningar för att uppfylla äldre personers behov av måltider, självständighet och gemenskap.

Att åldras med värdighet innebär ofta att behålla självständigheten, men även att behålla en hög livskvalitet. Två aspekter som forskning visar spelar en stor roll i detta sammanhang är måltiden och gemenskapen. Måltider i sällskap av andra kan inte bara främja fysisk hälsa, utan också förbättra mental hälsa och upprätthålla självständighet.

Flera studier har kopplat social interaktion med mental hälsa. Det har visat sig att äldre personer som regelbundet deltar i sociala aktiviteter, inklusive gemensamma måltider, löper mindre risk för att utveckla depression, ångest och kognitiva nedsättningar. Gemenskap vid måltider ger också en struktur till dagen och kan hjälpa äldre att känna sig mer engagerade och mindre isolerade.

I initiativet måltider och möten för seniorer arbetar vi med olika samhällsaktörer, inklusive kommunen, näringslivet, pensionärsorganisationer, studenter och skolor för att hitta innovativa lösningar på denna samhällsutmaning.

Utöver att tillhandahålla måltider kommer initiativet också att fokusera på att bevara och främja seniorernas självständighet och gemenskap. Lösningarna som utvecklas genom detta initiativ kommer att inriktas på att öka välmåendet och självständigheten för seniorer och man hoppas att genom att göra detta kommer det skjuta upp behovet av hjälp och stöd från vård- och omsorgstjänster.

 

Följ perspektivinsamlingen på Samhällshubben här Länk till annan webbplats..

Läs om de sex centrala temaområden som vi identifierat efter perspektivinsamlingen här Pdf, 1006.5 kB..

Läs om initiativen som vi pilotar 2024 här Pdf, 295.9 kB..

Följ processen med piloterna genom att prenumerera på nyheterbrevet här Länk till annan webbplats..

kompetenser

Samhällsmål

Alla äldre personer ska uppleva en god hälsa och välbefinnande.

Självbestämmande invånare som lever ett socialt och aktivt liv där alla känner sig trygga.

Parter: Eskilstuna kommun, MDU, Samhällskontraktet, Martin Sande från Dialogues

Fokusområde: Välmående och självständiga äldre