Maincontent

Minilabb Ensamma äldre

Studenter övar på att ta fram lösningar på komplexa utmaningar. Genom att möta problemägare med utmaningar kopplat till ensamma äldre får studenterna en unik möjlighet att praktisera idéutveckling och problemlösning i verkliga situationer.

Studenter arbetar med utmaningar från kommunen

Forskning har visat att ensamhet och social isolering kan ha allvarliga konsekvenser för äldres hälsa och välbefinnande, och det är därför viktigt att vi tar tag i detta problem. Denna Minilab - Utmaningen Ensamma äldre ger oss möjlighet att tänka utanför boxen och hitta innovativa lösningar för att främja social interaktion och stöd för äldre människor som utgår ifrån kommunernas utmaningar. Under minilabbet samlar vi sju samhällsutmaningar där vi låter en problemägare per område möta studenterna i kursen IEO306 Teknikbaserat Socialt Entreprenörskap vid två tillfällen. Målet är att utveckla processer för hur vi successivt kan börja ta oss samhällsutmaningen.

Samhällsmål

2030 ska alla äldre personer uppleva en god hälsa och välbefinnande

Parter: Samhällskontraktet, Mälardalens universitet, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Lokala hjälpen Västerås

Fokusområde: Välmående och självständiga äldre