Maincontent

Öppen verkstad Alla klarar skolan

Samhällskontraktet har börjat utforska och testa hur ett co-work kan skapas för personer som arbetar med samma samhällsmål.

coworking

Fredags-co-working

Co-working har blivit allt vanligare sedan pandemin då många frågar sig hur den nya arbetsplatsen kan se ut. Co-work för vissa sektorer och branscher eller med en viss atmosfär poppar upp men det saknas en plats dit olika sektorer och branscher kan mötas för att de jobbar med samma samhällsfrågor. Därför har Samhällskontraktet börjat utforska och testa hur ett co-work kan skapas för personer som arbetar med samma samhällsmål (vår översättning av missions).

Det första steget kallar vi “fredags-co-working" där en liten grupp sitter och jobbar på samma plats för en dag. Om det visas värdefullt kommer konceptet utvecklas och skalas upp; utifrån lärdomar från första steget.

Samhällsmål

  • Alla barn och unga ger och tar din rätt att medskapa sina sammanhang.
  • Alla barn och unga har hållbara och hälsosamma vuxenrelationer i och utanför hushållet.