Maincontent

På barn och ungas villkor?

Drömfabriken är en invånararena på barn och ungas villkor. Men vad innebär egentligen på barn och ungas villkor? Detta är ett initiativ där vi utforskar och testar hur barn och ungas villkor ligger i kärnan av verksamheten.

Att skapa en verksamhet "på barn och ungas villkor" innebär att man utformar en miljö där barn och unga inte bara är passiva mottagare, utan aktiva deltagare som har inflytande över sin egen situation och de beslut som påverkar dem. Drömfabriken är ett exempel på en sådan invånararena där detta perspektiv är centralt. Men att verkligen skapa en plats på barn och ungas villkor är en komplex uppgift som kräver insats på flera olika plan.

Samhällsmål:

alla barn och unga ges förutsättningar och tar sin rätt att medskapa livsmiljöer som berör dem.