Maincontent

Physical Literacy

Samhällskontraktet samarbetar med Eskilstuna kommun, RFSISU och Region Sörmland kring hur förändringar i det fysiska rummet och pedagogiken kan främja physical literacy. Ett första steg i arbetet är att få fler att förstå vad perspektivet handlar om för att sedan starta praktikintegrerade och tvärvetenskapliga innovations och forskningsinitiativ.

barn som klättrar i träd

Skapa positiv relation till rörelse


Physical literacy fokuserar på att stärka en persons relation till sin egen rörelse. Det görs genom att bygga kompetens, självförtroende och motivation. Hur olika livsmiljöer gestaltas påverkar möjligheterna till detta och skapar förutsättningar för att människor faktiskt vill röra på sig – varje dag, hela livet.

Samhällsmål

2028 har alla barn och unga förutsättningarna och tar sin rätt att medskapa de livsmiljöer som berör dem i Västerås och Eskilstuna.

Parter

  • Eskilstuna kommun
  • RFSISU
  • Region Sörmland
  • MDU