Maincontent

Stärka kommunens arbete kring ungas delaktighet

Tänk dig en värld där ungdomar har en stark röst och verklig möjlighet att påverka de samhällen de lever i. En värld där demokratin stärks och det finns tillit till våra offentliga verksamheter. Detta är syftet med initiativet ”Stärka kommuners arbete kring ungas deltagande”.

Öka inflytande för unga

Detta labb-initiativ syftar till att utforska och identifiera nya, förebyggande och evidensbaserade sätt att öka delaktighet och inflytande för unga. Med utgångspunkt i material från ungdomsdialog och forskning kommer initiativet att bygga en portfölj av insatser som kan ta sig an utmaningen med att engagera och organisera ungdomar för att stärka demokratin.

Att öka ungdomars delaktighet och inflytande är viktigt av flera skäl. För det första ger det ungdomar en möjlighet att höras i de beslut som påverkar deras liv. Genom att ha en röst i samhällsfrågor, kan ungdomar se till att deras behov och perspektiv beaktas. För det andra kan det öka deras engagemang i samhället och minska risken för social isolering. Detta i sin tur kan bidra till ett tryggare samhälle och ökad hälsa och välbefinnande. Slutligen, genom att öka ungdomars delaktighet och inflytande kan vi skapa en mer inkluderande och demokratisk kultur där alla röster räknas.

Samhällsmål

Alla barn och unga i Västerås och Eskilstuna ges förutsättningar och tar sin rätt att medskapa de livsmiljöer som berör dem.

Stadsövergripande parter:
Ungdomsdialog och förebyggande Västerås stad,
Länsförbundet Västmanland, utforskar partnerskap med BUF
Eskilstuna och fritidsgårdarna

Fokusområde: Alla barn och unga lyckas