Maincontent

Studentcoacher

Initiativet "Studentcoacher" syftar till att motivera unga i Västerås och Eskilstuna att studera vidare och förverkliga sina drömmar.

Inspirera unga till högre studier

Lågutbildade stadsdelar tenderar att bli alltmer segregerade. För att bryta den trenden behöver unga i dessa områden uppmuntras och inspireras att ta nästa steg mot högre studier eller andra karriärväg. Studentcoach initiativet tar fram och testar ett koncept där studenter på MDU kan bli en del av befintliga arenor i olika stadsdelar i syfte att väcka ungas mod och unika förmågor och därigenom motivera till att ta ett nästa steg.

Konceptet bidrar samtidigt till universitetets viktiga arbete med breddad rekrytering och studenternas erfarenhetsbygge.

Samhällsmål

Alla barn och unga har hållbara och hälsosamma vuxenrelationer i och utanför hushållet.

Testbädd: Skultuna

Parter: Skultuna kommundelsförvaltning, MDU, Samhällskontraktet, Trainstation och indirekt Mimer och ABF

Fokusområde: Alla barn och unga lyckas