Maincontent

Styrning och ledning av Drömfabriken

Styrning och ledning av Drömfabriken fokuserar på inklusivitet och innovation. Målet är att inkludera både civilsamhället och unga i beslutsprocesserna för att skapa en dynamisk och anpassningsbar organisation.

En bro mellan olika generationer

Vi ser detta som en möjlighet att bygga en bro mellan olika sektorer och generationer. Genom att ha en mångfacetterad styrkedja, hoppas vi skapa en kultur där olika perspektiv och idéer inte bara tolereras, utan aktivt efterfrågas. Detta skapar en plattform för kontinuerlig förbättring och innovation, vilket är kritiskt för Drömfabrikens långsiktiga framgång. Anders Wikström hjälper oss att vetenskapligt utvärdera och finjustera vår modell, så att vi kan vara säkra på att vi går i rätt riktning.

Samhällsmål: alla barn och unga ges förutsättningar och tar sin rätt att medskapa livsmiljöer som berör dem.

Parter: Skultuna kommundelsförvaltning, Scouterna, Skultuna IS, SAIK och Skytteföreningen