Maincontent

Utbildning i systematisk innovationsledning

Under 2023 utbildas Eskilstuna kommuns och Västerås stads koncernledning i systematisk innovationsledning.

Arbeta systematiskt med förnyelse

För att ta sig an de komplexa utmaningar som idag påverkar oss behövs både förbättring, utveckling och förnyelse, samtidigt som detta arbete behöver ske systematiskt för att fånga behov, identifiera möjligheter, skapa lösningar och få dessa lösningar att skapa värde. När man arbetar systematiskt med förnyelse är ofta ”Hur?” frågan utmanande. Under ett års tid kommer därför Anders Wikström utbilda Eskilstuna kommun och Västerås stads koncernledning i systematisk innovationsledning. Utbildningen ger dem metoder och verktyg som stärker deras förmåga att arbeta långsiktigt och systematiskt med förnyelse i sina organisationer. Dessutom stärks samarbetet mellan kommunerna för att klara utmaningarna.

Anders är Universitetslektor i Innovationsledning på MDU och actionbaserad följeforskare i Samhällskontraktet.

 

Koncernledningen i Eskilstuna kommun och Västerås stad