Maincontent

Digi-REFLECT

I Digi-REFLECT projektet används en digital videobaserad applikation, VEO (Video Enhanced Observation) för att dokumentera, studera och tillsammans reflektera över lärares och lärarstudenters ledarskap i klassrum. Detta för att med teknikens hjälp främja och förbättra lärarnas och lärarstudenternas ledarskap i klassrummet.

Om projektet

Lärares ledarskap brukar definieras som kunskap om klassrumsinteraktion samt förmågan att leda klassrumsarbete och hantera grupprocesser.

Tidigare forskning har visat att reflektion och återkoppling inom professionellt lärande och lärarutbildning behöver knytas an till autentisk, empiriskt samlad data, och att audiovisuella, digitala verktyg behöver introduceras i lärarutbildning och lärarens yrkesmässiga utveckling.

I projektet används en digital videobaserad applikation, VEO (Video Enhanced Observation. Genom att spela in lektioner och förse inspelningen med markeringar (sk. tags) som lyfter fram vad läraren gör, får lärare och lärarstudenter möjlighet att identifiera, granska, diskutera och analysera olika aspekter av sin undervisning och stärkas i sitt ledarskap.

I projektet ingår individuella intervjuer, gruppintervjuer och workshops.
Projektet genomförs inom ramen för MDH:s lärarutbildningsprogram. Basen utgörs av utbildningen för studenter i ämnena engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk.

Om projektet

  • Start 2019-09-02
  • Planerat avslut 2022-04-01
  • Huvudfinansiering Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL)
  • Samarbetspartners: Västerås stad och Eskilstuna kommun
  • Medverkande forskare: Olcay Sert, Annaliina Gynne och Maria Larsson.
  • Projektansvarig: Olcay Sert, universitetslektor
    olcay.sert@mdh.se
    tfn 021-101636