Maincontent

Digitala verktyg och differentierad undervisning

Ett storskaligt utvecklings- och forskningsprojekt för lärarprofessionen i framtidens förskola och skola (2019-2021)

Utveckling av lärarprofessionen i framtidens förskola och skola

I Mälardalsregionen pågår ett utvecklings- och forskningsprojektet som handlar om digitala verktyg och differentierad undervisning i förskola, förskoleklass, fritidshem och skola. I projektet samproduceras skolutveckling och kunskaper mellan forskare, adjunkter och yrkesverksamma i förskola och skola. Syftet är bland annat att utveckla lärares och rektorers digitala och didaktiska kompetens genom kollegiala erfarenhetsutbyten och samtal om forskning.

Projektet har fyra teman: (1) Meningsfull och intressant undervisning för alla, (2) val och användningar av digitala verktyg som görs i regionen, (3) implementering av ny digitala verktyg (4) samt utvärderingsarbete vad gäller exempelvis den uppfattade nyttan med digitala verktyg.

En av deltagarna i projektet berättar: ”I vår kommun jobbar vi mycket med kollegialt lärande och genom att ha möjlighet för deltagande i detta projekt kan vi ta del av den senaste forskningen och göra den till en del av vår verksamhetsutövning”.

I projektet arbetar idag Johanna Lundqvist (projektledare), Margareta Sandström, Karin Franzén, Gun-Marie Westo, Ulrika Larsdotter Bodin och Petra Runström Nilsson. Har du frågor om detta projekt? Då är du välkommen att kontakta Johanna Lundqvist.

Start 2019-07-01

Planerat avslut 2021-12-31

Huvudfinansiering: Mälardalens kompetenscenter för lärande, MKL

Projektansvarig: Johanna Lundqvist, docent i specialpedagogik

johanna.lundqvist@mdh.se

Telefon 016-15 51 20

Planerat avslut 2021-12-31