Maincontent

Digitala verktyg och differentierad undervisning

Hur kan lärarprofessionen utvecklas i framtidens förskola och skola?

I Mälardalsregionen pågår ett projekt som handlar om digitala verktyg och differentierad undervisning i förskola, förskoleklass, fritidshem och skola. Syftet är bland annat att utveckla lärares och rektorers digitala och didaktiska kompetens genom kollegiala erfarenhetsutbyten och samtal om forskning.

Ett projekt. Fyra teman.

Projektet har fyra teman: (1) Meningsfull och intressant undervisning för alla, (2) val och användningar av digitala verktyg som görs i regionen, (3) implementering av ny digitala verktyg (4) samt utvärderingsarbete vad gäller exempelvis den uppfattade nyttan med digitala verktyg.

En av deltagarna i projektet berättar: ”I vår kommun jobbar vi mycket med kollegialt lärande och genom att delta i projektet kan vi ta del av den senaste forskningen och göra den till en del av vår verksamhetsutövning.”

Start 2019-07-01

Planerat avslut 2021-12-31

Medverkande: Johanna Lundqvist (projektledare), Margareta Sandström, Karin Franzén, Gun-Marie Westo, Ulrika Larsdotter Bodin och Petra Runström Nilsson.

Projektansvarig: Johanna Lundqvist, docent i specialpedagogik

johanna.lundqvist@mdh.se Telefon 016-15 51 20

Huvudfinansiering: Mälardalens kompetenscenter för lärande, MKL