Maincontent

Framtidens arbetsmarknad

Projektet syftar till att ta fram kunskap om konsekvenserna av digitalisering, globalisering och flexibilisering för framtidens
arbetsmarknad i regionen. Projektets effektmål är att bidra till det strategiska arbete som pågår hos Samhällskontraktets aktörer.

Det här projektet startades upp under våren 2015 med en studie och fullföljdes under hösten
2015 med en andra studie i enlighet med vad som nämnts i HSU Verksamhetsplan 2015.
Syftet med projektet är att ytterligare stärka regionernas strategiska hantering av
arbetsmarknadsfrågor. Med hjälp av rapporterna ska de regionala, offentliga aktörerna
kunna ställa sig relevanta frågor kring till exempel utbildning, infrastruktursatsningar,
samhällsbyggnad, insatser för att minska arbetslöshet och social hållbarhet. Materialet
kommer även att användas för vetenskapliga publikationer, med syftet att få ytterligare
diskussionspartners inom forskarsamhället och därigenom höja projektets kvalité. Målet
med detta projekt är att producera två rapporter om förändringarna på arbetsmarknaden
i regionen (Västmanland, Sörmland respektive Stockholm) med särskilt fokus på
digitaliseringens, globaliseringens och flexibiliseringens konsekvenser.

 • Målet med den första rapporten, som presenteras i december 2016, är att belysa en
  problembeskrivning kring arbetsmarknaden i regionen (Västerås och Eskilstuna)
 • Målet med den andra rapporten, som presenteras i december 2018, är att ge en
  beskrivning av ett antal individers väg in på arbetsmarknaden.
 • Ett ytterligare mål är att producera minst en vetenskapligt publicerbar artikel
  baserat på projektet.”
 • Projektet har resulterat i tre rapporter, vetenskapliga publikationer, en mängd framträdanden och har uppmärksammats brett i media.

Framtidens arbetsmarknad

 • 2015 - 2018
 • Projektledare: Eva Lindell (Universitetslektor)