Maincontent

Hälsan börjar på jobbet

Målet med denna studie är att lyfta fram goda konkreta exempel där Samhällskontraktets organisationer har lyckats skapa förutsättningar för hälsosamma strategier bland medarbetarna och analysera hur detta tar sig i uttryck.

Inom Välkom bedrivs projektet Hälsan börjar på jobbet: organisatoriska förutsättningar för hälsosamma strategier i arbetslivet bland välfärdsprofessionella.

Målet med projektet är att lyfta fram goda konkreta exempel där Samhällskontraktets organisationer har lyckats skapa förutsättningar för hälsosamma strategier bland medarbetarna och analysera hur detta tar sig i uttryck.

Ett strategiskt urval kommer att användas och syftar till att identifiera en verksamhet från varje organisation som utmärker sig särskilt positivt genom hög måluppfyllelse, låg grad av sjukskrivning och låg personalomsättning i relation till övriga verksamheter.

Genomförande

Själva genomförandet kommer att ha en kompetensutvecklande dimension där dialogseminarium med medarbetargrupper förväntas leda till en samproducerande kunskap, som i sin tur bidrar med att identifiera vilka organisatoriska förutsättningar som krävs för hållbara hälsosamma arbetsplatser inom välfärdstjänstearbete.

Projektet förväntas även kunna inspirera andra offentliga organisationer att skapa en ur hälsosynpunkt hållbar styrning och organisering av välfärdstjänstearbete.

Forskargrupp

Forskningsledare är Wanja Astvik, docent i psykologi. I miljön finns också cirka 15 seniora forskare och doktorander med akademisk hemvist i arbetslivsvetenskap, ekonomi, folkhälsovetenskap, historia, pedagogik, psykologi, sociologi. Delar av forskningen inom VÄLKOM kan också komma att involvera magisterstudenter som får möjlighet till praktikernära uppsatsskrivande.

Forskningsledare