Maincontent

Heja sexualkunskap

Hur kan vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning få ökad kunskap om sexualitet och sexuell hälsa?

Projektet Heja sexualkunskap syftar till att skapa ett material och ett arbetssätt som underlättar för personal inom LSS att på ett tryggt, respektfullt och värdeneutralt sätt lyfta ämnet sexuell hälsa för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.

Mål: Mer tillgänglig information om sex

Idag finns en del material om sexuell hälsa för personer med intellektuell funktions-nedsättning. Vi vill göra driva utvecklingen framåt och aktivt jobba för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska få tillgänglig information i ämnet även i vuxen ålder.

Så här gick projektet till:

Projektet startade under hösten 2020. Elin Löfvendahl och Eeva Lengstrand, som båda jobbar inom LSS-verksamheten i Eskilstuna kommun, bjöd in en grupp deltagare på sex personer.

Projektet delades upp i tolv workshops där information varvades med diskussioner och övningar. Vi tog fram ett material utifrån hemsidan safunkarsex.se som riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning och Lätta sexboken av Inti Chavez Perez, en bok på lättläst svenska med bilder. Vid ett tillfälle anlitade vi även en konstnär för att illustrera ett ämne. Vi köpte även in material för att göra inlärningen lättare, till exempel för att lära ut hur man sätter på en kondom.

Vid det första tillfället fick deltagarna svara på en enkät om ämnet. När projektet är genomfört får deltagarna svara på enkäten igen för att se om det gett dem något.

På grund av Covid-19 valde vi att pausa projektet och planerar att genomföra resten under våren 2021.

När projektet är över får deltagarna goodiebags med bland annat var sitt exemplar av ”Lätta sexboken”.

Resultat

På grund av omständigheterna kring Covid-19 behövde vi bryta kursen efter fem workshops. Vi har därför inte något resultat ännu. Den sista enkäten har heller inte gjorts, men responsen vi fått hittills har varit positiv.

Plan för våren 2021

Under våren ska vi genomföra åtta workshops varje måndag kl 15.00, från 12 april till och med 31 maj. Större lokaler bokas för att minska smittspridning. Följande ämnen återstår: relationer till andra, att sex ser olika ut för olika personer, lust, relationen till sig själv och onani, säkert sex, samtycke och att sätta och respektera gränser, HBTQ, graviditet och familjeplanering.

Heja sexualkunskap

  • Samverkanscheck 2020
  • Avslutas våren 2021
  • Projektledare: Paola Solano E. Hassler, Eskilstuna kommun
    Madelen Lindqvist Region Västmanland
    Elin Löfvendahl, Eskilstuna kommun