Maincontent

Intensiv hemrehabilitering (IHR)

Vilka resultat ger intensiv hemrehabilitering jämfört med traditionella omsorgsinsatser?

Syftet med forskningsprojektet är att utvärdera effekterna av intensiv hemrehabilitering genom att mäta multidimensionell hälsa bland äldre personer (65+).

Projektet belyser även äldre personers perspektiv på omsorgen samt erfarenheter och upplevelser hos det interprofessionella teamet.

Start 2015-10-01

Avslut 2018-10-01

Huvudfinansiär MKHV

Forskargrupp

  • Lena-Karin Gustafsson, docent i vårdvetenskap, MDH
  • Gunnel Östlund, Docent i socialt arbete, MDH
  • Magnus Elfström, Docent i psykologi, MDH
  • Els-Marie Anbäcken, Docent i socialt arbete, MDH
  • Viktoria Zander, Lektor i fysioterapi, MDH