Maincontent

Intensiv hemrehabilitering (IHR)

Forskningsprojektet har avsett utvärdera effekter av intensiv hemrehabilitering genom att mäta multidimensionell hälsa bland äldre personer (65+) jämfört med traditionella omsorgsinsatser. Projektet belyser även äldre personers perspektiv på den erhållna interventionen samt erfarenheter och upplevelser hos det interprofessionella teamet.

Forskargrupp

  • Lena-Karin Gustafsson, docent i vårdvetenskap, MDH
  • Gunnel Östlund, Docent i socialt arbete, MDH
  • Magnus Elfström, Docent i psykologi, MDH
  • Els-Marie Anbäcken, Docent i socialt arbete, MDH
  • Viktoria Zander, Lektor i fysioterapi, MDH


Start 15-10-01

Avslut 18-10-01

Huvudfinansiär MKHV


Forskningsrapport - IHRPDF (pdf, 378.3 kB)


Publicerade artiklar:

Best fit’ caring skills of an interprofessional team in short-term goal-directed reablement: older adults’ perceptions Scand J Caring Sci; 2019; 33; 498–506

Working with short-term goal-directed reablement with older adults: Strengthened by a collaborative approach Nordic Journal of Nursing Research, 2019, Vol. 39(4) 178–185

Older adults’ experiences of a reablement process. “To be treated like an adult, and ask for what I want and how I want it” EDUCATIONAL GERONTOLOGY; 2019, VOL. 45, NO. 8, 519–529