Maincontent

Intensiv hemrehabilitering (IHR)

Vilka resultat ger intensiv hemrehabilitering jämfört med traditionella omsorgsinsatser?

Syftet med forskningsprojektet är att utvärdera effekterna av intensiv hemrehabilitering genom att mäta multidimensionell hälsa bland äldre personer (65+).

Projektet belyser även äldre personers perspektiv på omsorgen samt erfarenheter och upplevelser hos det interprofessionella teamet.

Start 15-10-01

Avslut 18-10-01

Huvudfinansiär MKHV

Forskargrupp

  • Lena-Karin Gustafsson, docent i vårdvetenskap, MDH
  • Gunnel Östlund, Docent i socialt arbete, MDH
  • Magnus Elfström, Docent i psykologi, MDH
  • Els-Marie Anbäcken, Docent i socialt arbete, MDH
  • Viktoria Zander, Lektor i fysioterapi, MDH

Forskningsrapport - IHR Pdf, 378.3 kB. (Pdf, 378.3 kB)


Publicerade artiklar:

Best fit’ caring skills of an interprofessional team in short-term goal-directed reablement: older adults’ perceptions Scand J Caring Sci; 2019; 33; 498–506

Working with short-term goal-directed reablement with older adults: Strengthened by a collaborative approach Nordic Journal of Nursing Research, 2019, Vol. 39(4) 178–185

Older adults’ experiences of a reablement process. “To be treated like an adult, and ask for what I want and how I want it” EDUCATIONAL GERONTOLOGY; 2019, VOL. 45, NO. 8, 519–529