Maincontent

KÖP-projekt – KunskapsÖversikter för Praktiker

Hur kan praktiker inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och funktionsnedsättning få möjlighet att utveckla sin verksamhet med hjälp av vetenskaplig evidens?

Det var utgångspunkten för KÖP-projekt, KunskapsÖversikter för Praktiker.

Så här gick projektet till

I den första omgången, med start 2015, genomförde vi tre kunskapsöversikter för att identifiera och prioritera behovet av kunskap inom de olika verksamhetsområdena.

  1. Eva Flygare Wallén, med. dr. tidigare MDH, genomförde en översikt kring vad den vetenskapliga litteraturen kan bidra med inom området daglig verksamhet.
  2. Osman Aytar, docent i socialt arbete vid MDH, genomförde en översikt av aktuell forskning om myndighetsutövning inom området barn och unga med utländsk bakgrund som utsätts för psykiskt och fysiskt våld inom familjen.
  3. Els-Marie Anbäcken, docent i socialt arbete vid MDH, genomförde en översikt med fokus på de mest utsatta eller multisjuka äldre i kommunal äldreomsorg. I etapp två avgränsades fokus till äldre personer med demens.

Presentationer och workshops

Alla kunskapsöversikter har presenterats för praktiker, chefer och övriga intresserade vid flera workshops med följande teman:

  1. Best practice enligt forskningen om dagligverksamhet för personer med funktionsnedsättning; dagligverksamhet/sysselsättning, utifrån perspektiven brukare, personal och organisation.
  2. Best practice enligt forskningen om myndighetsutövning inom området barn och unga med utländsk bakgrund som utsätts för psykiskt och fysiskt våld inom familjen.
  3. Best practice enligt forskningen om äldre personer med demens utifrån det övergripande temat: Metoder i omsorgen - från vardag till livets slut. Slutsatser med samtal om vad vi vill och kan i praktiken.

Under höstterminen 2018 gav Eva, Osman och Els-Marie avslutande seminarier under rubriken "Best practice".


KÖP-projekt – KunskapsÖversikter för Praktiker

  • Start: 15-09-01
  • Huvudfinansiär: MKHV
  • Forskargrupp: Els-Marie Anbäcken (docent i socialtarbete, MDH) elsmarie.anbacken@mdh.se tel. 016 - 153478, Osman Aytar (docent i socialt arbete, MDH) osman.aytar@mdh.se tel. 016 - 153614, Eva Fygare Wallén (med. dr. Akademiskt primärvårdscentrum) eva.flygare-wallen@sll.se tel. 070-7373477
  • Avslut: 20-10-31