Maincontent

KÖP-projekt – KunskapsÖversikter för Praktiker

För att ge praktiker inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och funktionsnedsättning möjlighet att utveckla sin verksamhet med hjälp av vetenskaplig evidens, genomförde MKHV det så kallade KÖP-projekt, KunskapsÖversikter för Praktiker.

Tre kunskapsöversikter

I den första omgången, som startade 2015, genomfördes tre kunskapsöversikter för att identifiera och prioritera behovet av kunskap inom de olika verksamhetsområdena:

  1. Eva Flygare Wallén, med. dr. tidigare MDH, genomförde en kunskapsöversikt kring vad den vetenskapliga litteraturen kan bidra med inom området daglig verksamhet.
  2. Osman Aytar, docent i socialt arbete vid MDH, genomförde en kunskapsöversikt om aktuell forskning om myndighetsutövning inom området barn och unga med utländsk bakgrund som utsätts för psykiskt och fysiskt våld inom familjen.
  3. Els-Marie Anbäcken, docent i socialt arbete vid MDH, genomförde en kunskapsöversikt med fokus på de mest utsatta eller multisjuka äldre i kommunal äldreomsorg. I etapp två avgränsades fokus till äldre personer med demens.


Presentationer och workshops

Alla kunskapsöversikter inom KÖP-projektet har presenterats för praktiker, chefer och övriga intresserade vid flera workshops med följande teman:

  1. Best practice enligt forskningen om dagligverksamhet för personer med funktionsnedsättning; dagligverksamhet/sysselsättning, utifrån perspektiven: brukare, personal och organisation.
  2. Best practice enligt forskningen om myndighetsutövning inom området barn och unga med utländsk bakgrund som utsätts för psykiskt och fysiskt våld inom familjen.
  3. Best practice enligt forskningen om äldre personer med demens utifrån det övergripande temat: Metoder i omsorgen - från vardag till livets slut. Slutsatser med samtal om vad vi vill och kan i praktiken.

Under höstterminen 2018 gav Eva, Osman och Els-Marie avslutande seminarier under rubriken "Best practice".

 

Forskargrupp

  • Els-Marie Anbäcken (docent i socialtarbete, MDH) els-marie.anbacken@mdh.se tel. 016 - 153478 
  • Osman Aytar (docent i socialt arbete, MDH) osman.aytar@mdh.se tel. 016 - 153614
  • Eva Fygare Wallén (med. dr. Akademiskt primärvårdscentrum) eva.flygare-wallen@sll.se tel. 070-7373477


Start 15-09-01

Avslut 20-10-31

Huvudfinansiär MKHV


Forskningsrapporter

”BEST PRACTICE” inom daglig verksamhet – en litteraturstudie Daglig verksamhet för vuxna i arbetsför ålder med intellektuell funktionsnedsättningPDF (pdf, 645.7 kB)

Uppdatering av ”BEST PRACTICE” inom daglig verksamhet – en litteraturstudie Daglig verksamhet för vuxna i arbetsför ålder med intellektuell funktionsnedsättningPDF (pdf, 224.2 kB)


HUR ÄR INTERKULTURELL MYNDIGHETSUTÖVNING OM VÅLDSUTSATTA BARN OCH UNGA MÖJLIG? En kunskapsöversikt och praktiska implikationer PDF (pdf, 700.7 kB)


`Best practice´ i äldreomsorg, vems perspektiv? En kunskapsöversikt över metoder, faktorer och förhållanden som upplevs viktiga av äldre personer med demenssjukdomPDF (pdf, 923.7 kB)

  Bilaga 1PDF (pdf, 313.1 kB)

  Bilaga 2PDF (pdf, 3 MB)