Maincontent

Lärarprofessionen i framtidens förskola och skola

Forsknings- och utvecklingsprogrammet har fokus på det övergripande området "digitalisering" och tre inriktningar: förskolans utmaningar, lärares ledarskap samt styrning, ledning och organisering.

Tre FoU projekt genomförs HT19 - HT21

 1. Digitala verktyg och differentierad undervisning i region Sörmlands tidiga skolar:
  Ett storskaligt utvecklings- och forskningsprojekt for lärarprofessionen i framtidens forskola och skola.
  Projektledare: Johanna Lundqvist, universitetslektor i specialpedagogik vid MDH. Läs mer om projektet här.
 2. Mot digitalisering i undervisning och lärarutbildning: främjande av lärarprofession och lärares ledarskap i klassrummet genom digitaliserade reflexiva praktiker.
  Projektledare: Olcay Sert, universitetslektor i engelska vid MDH. Läs mer om projektet här.
 3. Didaktiskt och specialpedagogiskt arbete med digitala verktyg i tidiga skolår, F-3.
  Projektledare: Gunilla Sandberg, professor i specialpedagogik vid MDH. Läs mer om projektet här.

Studenter ges möjlighet att medverka i de tre FoU-projekten t.ex. inom deras självständiga arbeten.

Projektledaren samordnar nätverk av digitaliseringsstrateger från kommuner i Sörmland och Västmanland.

Projektledaren for FoU-programmet inventerar hur digitaliseringsfrågorna är organiserade och styrs t.ex. med hjälp av nätverket för digitaliseringsstrateger.

Projektledaren for FoU-programmet samarbetar med UKK:s projektledare för digitalisering av lärarutbildningen, bl.a. kring hur samverkan med skolhuvudman kan bidra till utvecklingen av digitalisering av lärarutbildningen.

Synpunkter från två medarbetare i skolverksamhet som deltar i praktiknära forskning:

” För oss som övningsskola är det mycket värdefullt att medverka i FoU-projekten, dels för att vi håller oss uppdaterade i vad forskning och högre lärosäten arbetar med, dels för att vår verksamhet deltar i något som är viktigt och aktuellt. Vi får helt enkelt delta i omvärlden och grotta ner oss i frågor som är viktiga för oss på en praktisk nivå.”

” I vår kommun jobbar vi mycket med kollegialt lärande och genom att ha möjlighet för deltagande i dessa forskningscirklar kan vi ta del av den senaste forskningen och göra den till en del av vår verksamhetsutövning.”