Maincontent

Multiprofessionellt samordnade insatser

Kan äldre personer med komplexa behov få bättre vård hemma?

Syftet med projektet är att utveckla multiprofessionella team, med professioner från både region och kommun, som förbättrar vård och omsorg i hemmet.

Multiprofessionella samordnade insatser

Samhället ställer ökade krav på att region och kommun gemensamt ska stötta multisjuka äldre med omfattande behov.

Syftet med projektet är att med hjälp av ett multiprofessionellt försöksteam skapa arbetsmodeller för att minska vårdinsatser, främja egenvård och en trygg situation i hemmet för de allra mest sjuka/multisjuka äldre.

Projektet bygger på applikationsforskning, en forskningsmetod där forskare involverar utövare och brukare som medforskare/medskapare och där aktörerna tillsammans löser praktiska problem för att förbättra praxis.

Multiprofessionellt samordnade insatser