Maincontent

Nyanlända barn och ungdomars inkludering och jämställdhetsutveckling

Projektets mål är att utforska förutsättningarna för lyckad integration hos nyanlända barn och ungdomar.

Forskare vid MDH följde ett fyrtiotal nyanlända pojkar och flickor i åldern 15-18 år bosatta i Sörmland och i Västmanland. Studien fokuserade både på integrations- och jämställdhetsperspektiv. Forskarna hoppas att resultaten visar på vad som kan göras för att underlätta ungdomarnas integration och bidra till ökad inkludering i samhället.

Målet skall nås genom ett fyraårigt projekt och under 2017 genomförs en pilotstudie. Arbetet utförs med en deltagarbaserad ansats i en samproducerande anda. Forskargruppen består av forskare från hälsoområdet, företagsekonomi, arbetslivsvetenskap och pedagogik

Forskargruppen består av:

  • Mehrdad Darvishpour, projektledare och docent i socialt arbete,
  • Ildikó Asztalos Morell, docent i sociologi,
  • Magnus Hoppe, docent i företagsekonomi,
  • Niclas månsson professor i pedagogik samt
  • Mohammadrafi Mahmoodian, lektor i sociologi.

Konferens om nyanlända barn och ungdomar

 Den 14 och 15 mars 2018 presenterades de resultat som man hade kommit fram till, vid en konferens på högskolan.

Runt 330 personer samlades på MDH för att diskutera möjligheterna och utmaningarna kring nyanlända och ensamkommande ungdomars situation i regionen. Konferensen gick under namnet Ensamkommande ungdomars röster måste tas på allvar, och förutom representanter från kommun, landsting och akademi, deltog bland annat Fatemeh Khavari, talesperson för Ung Sverige och Alireza Ahmadi, ensamkommande ungdom och social entreprenör.

Film från konferensen

Konferensen i Eskilstuna den 14 mars filmades av Basir Seerat.

I del 1 av filmen medverkar Magnus Hoppe, Mehrdad Darvishpour, Ildiko Asztalos Morell, Osman Aytar, Hélio Adelino Manhica och Fatemeh Khavari.

Se del 1 av filmen här. Länk till annan webbplats.

I del 2 av filmen medverkar Pirjo Lahdenperä, Fatemeh Khavari, Alireza Ahmadi, Marita Skog, Hélio Adelino Manhica och Vida Anne Torelov,

Se del 2 av filmen här Länk till annan webbplats.