Maincontent

Ökad samverkan med civilsamhället genom digital mötesplats

Kan ett digitalt verktyg göra det enklare att sammanföra människor som har behov av stöd med människor som vill hjälpa på ett säkert sätt?

Vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna planerar att skapa en digital samlingsplats och projektet ”Ökad samverkan med civilsamhället genom digital mötesplats” ska identifiera framgångs- och riskfaktorer i implementeringsprocessen.

Fler äldre ökar behovet av nya idéer

Antalet äldre personer förväntas öka kraftigt under de närmaste tio åren. Detta innebär ett ökat kostnadstryck för kommunsektorn, som redan idag har en ansträngd ekonomi. Samtidigt ökar kraven på personcentrerad vård och omsorg, och att nya innovationer som gagnar äldre personers möjligheter till ett självständigt liv tas tillvara.

För att fortsatt kunna leverera god välfärd måste kommuner och regioner förändra sitt arbetssätt bland annat med hjälp av digitalisering och förebyggande hälsoarbete.

Drygt 75 procent av äldre som har stöd av hemtjänst bor ensamma. 14 procent uppger att de ofta besväras av ensamhet. Samtidigt finns outnyttjade resurser i samhället som kan bidra på olika sätt. Det traditionella frivilligarbetet är dock ofta organiserat så att det kräver vissa åtaganden och förpliktelser från personer som vill engagera sig.

Vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun har i uppdrag att öka samverkan med civilsamhället. Förvaltningen planerar att införa ett digitalt verktyg som gör det enklare att sammanföra människor som har behov av stöd med människor som vill bistå på ett säkert sätt. Projektet syftar till att identifiera framgångs- och riskfaktorer i implementeringsprocessen för att dra lärdomar och utveckla förvaltningens arbetssätt och metoder.

Aktiviteter

 • Intern process för att säkerställa verktygets säkerhet (IT-säkerhetsklassning)
 • Process tillsammans med kommunjurist för att säkerställa att insatsen har laglig grund
 • Omvärldsbevakning av andra kommuner med samma verktyg
 • Synkat med kommunens verktyg för validering av person med bank-id
 • Tagit fram process för användning
 • Definierat roller inom organisationen
 • Regelbunden kontakt med följeforskare för avstämning
 • Planering av pilot tillsammans med följeforskare
 • Formulerat plan och bildat arbetsgrupp för avgränsad pilot

Resultat

I den ursprungliga planen var en milstolpe att påbörja pilot i ett hemtjänstområde under hösten 2020. På grund av pandemin ställdes implementeringen in. En ny permanent projektledare är tillsatt för att fortsätta arbeta med projektet under 2021. Den exakta tidsramen för det fortsatta genomförandet bestäms utifrån omständigheterna kring pandemin.


Ökad samverkan med civilsamhället genom digital mötesplats

 • Samverkanscheck 2020
 • Avslut senarelagts till 2021 pga Coronapandemin
 • Huvudfinansiering Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL)
 • Samarbetspartners: Mälardalens högskola och Eskilstuna kommun
 • Projektansvarig: Osman Aytar, universitetslektor i socialt arbete
  E-post: osman.aytar@mdh.se
  016-15 36 14 Länk till annan webbplats.