Maincontent

Samverkan för hållbar samhällsutveckling. Styrning, lärande och innovation

Projektets mål är att utveckla modeller och begrepp som gör det lättare att förstå de organisatoriska problem som Samhällskontraktets parter står inför vad gäller att lösa de samhällsutmaningar de ansvarar för. Syftetär att skapa kunskap om hur det offentliga välfärdsarbetet kan utvecklas så att den värdeskapande förmågan i olika typer av samverkansytor förbättras.

Detta projekt, det sk SAV-projektet, initierades med en förstudie under hösten 2014 och
påbörjades 2015 i enlighet med en 3-åring projektplan. Projektet, som involverar 5
forskare, är således beräknat att pågå tom december 2017 och bedrivs i flera delprojekt.
Projektets övergripande syfte är bidra med nya kunskaper om hur det offentliga
välfärdsarbetet kan utvecklas för att förbättra den värdeskapande förmågan i olika typer
av samverkansytor. Genom detta bidrar projektet till att utveckla både processer och
kompetenser som krävs för kommunal och landstingskommunal samverkan och
samproduktion med interna likväl som externa parter. Projektets mål är att utveckla
modeller och begrepp som gör det lättare att förstå de organisatoriska problem som
Samhällskontraktets parter står inför vad gäller att lösa de samhällsproblem de ansvarar
för.

Projektet, som involverat 3 seniora forskare och 2 doktorander, beviljades medel from 1 januari 2015 och kommer att avslutades i december 2017. Projektet har innehållit delprojekt om lärande, medborgarförslag och förtroende samt ett projekt som syftar till att utveckla metoder för att överbrygga mellanrum. Projektet har resulterat i flera vetenskapliga texter och en rapport.

Samverkan för hållbar samhällsutveckling

  • 2015 - 2017
  • Marie Mörndal (Universitetslektor), Anette Hallin (Professor i företagsekonomi), Magnus Hoppe (Prodekan), Bozena Guziana (Universitetslektor i Miljöteknik) och Michelle Åberg (Doktorand) medverkar i projektet