Maincontent

Utforskande förlabb Skolresultat/Skolnärvaro

I Samhällsforum sätter vi igång med utforskande förlabb inom Samhällskontraktets fokusområden Skolresultat. Temat som vi kommer utforska är Skolnärvaro.

Första förlabbet 16 juni

Vid detta förlabb tar vi ett första utforskande steg i riktningen mot tydligare samverkan för att hitta
lösningar på komplexa utmaningar som vi har gemensamt. Det blir ett tillfälle för bred grupp medaretare från Samhällskontraktets parter att bekanta oss med varandra och varandras pågående arbete. Vi kommer att ha möjlighet att samtala om gemensamma utmaningar och utvecklingsområden inom fokusområdet Skolresultat samt identifiera delar i våra processer där vi kan ha mycket att vinna på förstärkt samverkan. Efter denna förlabb vet vi hur vi tar vårt viktiga arbete vidare!

Skolresultat mer än bara skolfrågor

När det gäller Skolresultat tittar vi på de faktorer och förutsättningar som bidrar till förbättrade
skolresultat. Men det handlar inte enbart om hur själva skolan fungerar och kunskapsmålen utan om
barn och ungas hälsa och trygghet i stort samt allt som kan påverka hur väl de lyckas i livet.

Inventeringen av olika pågående projekt och processer inom Samhällskontraktets parter har visat att
mycket pågår på flera håll i linje med vad Samhällskontraktets fokusområde Skolresultat – samt även
delområdet Skolnärvaro - vill belysa. Därför bjuder vi nu in till ett förlabb för att öka kunskapen
gemensamt bland parterna om vilka projekt, processer och utvecklingsarbeten som pågår inom
Eskilstuna kommun, Västerås stad, region Sörmland och region Västmanland. Vi vill även belysa
möjligheter till mervärde, synergier och verksamhetsutveckling som samverkan med forskning och
utbildning inom Mälardalens högskola kan innebära

Förlabb Skolnärvaro

  • Mait Walderlo, projektledare Samhällskontraktet, leder förlabbet
  • Första förlabbet sker 16 juni och återkopplande förlabb den 7 eller 8 september
  • Deltagare från Mälardalens högskola, Region Sörmland, Region Västmanland, Västerås stad och Eskilstuna kommun.