Maincontent

Utforskande förlabb Välmående och självständiga äldre

I Samhällsforum sätter vi igång med utforskande förlabb inom Samhällskontraktets fokusområden Nära Vård inkl välfärdsteknik. Temat som vi kommer utforska är Välmående och självständiga äldre.

Första förlabbet 10 juni

En förstudie har gjorts i form av en fotostudie (Fotoelicitering) I studien har äldre (65 år eller äldre) fått ta egna foton där de med kompletterande text fått beskriva situationer i sin vardag som de anser är stödjande och/eller hindrande för sitt välmående och sin självständighet. Totalt kommer 10 deltagare från Samhällskontraktets parter att delta i förlabben den 10 juni. I förlabben kommer en utforskande metod KIT-Lab (Process) att användas. Metoden är passande för ett utforskande av tidiga skeden i innovationsprocesser med syfte att försöka identifiera innovationspotentialer. Processledare för förlabbet är Anette Strömberg och Ulrika Florin från Mälardalens högskola.


Förlabb Välmående och självständiga äldre

  • Anette Strömberg och Ulrika Florin från Mälardalens högskola leder förlabbet.
  • Förlabbet sker 10 juni med återkopplande förlabb till hösten
  • Deltagare från Mälardalens högskola, Region Sörmland, Region Västmanland, Västerås stad och Eskilstuna kommun.